СтудиаСТУДИО МОНТЕСОРИ

Характерното за метода Монтесори е,  възпитанието чрез забавление на група деца от различни възрасти. Целта е по-малките  да се учат от по-големите. Едните научават нови неща , другите затвърждават знанията си.

Предимства на метода Монтесори

– Този метод е предпочитан , защото децата се учат по различни начини, и включва разнообразни стилове на учене. Децата са свободни да учат, следвайки собствени начини и виждания. Методът отчита напредък.

– Започвайки от най-ранна възраст, децата усвояват умения за ред, координация, концентрация и независимост.

– Чувстват се защитени и сигурни , защото са част от грижовна общност.

– Радват се на свобода в допустимите граници по отношение на посоката на обучение.

– Превръщат се в активни търсачи на знания.

– Научават се да гледат критично на собствената си работа и да се учат се от грешките си.

„ … Учение без мъчение… „ Елена Тимушенко за метода на д-р Мария Монтесори

 

 

СТУДИО МЕЛХОРН

Привилегията на малкото или възможното богатство на всички? Всяко общество се нуждае от талантливи хора и задачата на всяко общество,  да развие способностите на всички нейни представители.

Не всеки човек напълно осъзнава дадените му възможности. Много от тях зависи от семейството и училището.

С помощта на Креативно лятно училище , децата  получават специфичната помощ, при която  възпитател  помага на всяко дете да развие  способностите си.

Училище за идеи

Креативно обучение

Развитие на творческата мисъл

Понеделник

8.00 – гимнастика, музика , танци

8.30 – 9.30 ч. сюжет на приказка /направи  сам !/-  вид психологически тест за емоционалното състояние на всяко дете. Прояви след уикенд в семейството.

!!!! Портфолио за всяко дете , на всеки родител .