МОТО НА ЕКИПА :

ЗАЕДНО ДА СПОДЕЛИМ СИЛАТА НА СЛОВОТО !!!

ЗАЕДНО С ВАС ДА СЕ ИЗЯВИМ В ЧАС !!!

 

ЛЯТНО КРЕАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Основната ни цел е развитието на детето. Но останалите също не трябва да бъдат забравяни!